Charakteristika ALSZIK-u

Dolnosalibský mládežnícky klub vznikol v roku 2000 z kruhu priateľov. Na Ministerstve vnútra bolo zaregistrované dňa 30.10. 2001. Členmi klubu sú mladí ľudia. Momentálne máme 30 aktívnych členov.
Ciele:
Prvoradým cieľom činnosti klubu je zvyšovať úsilie mladých ľudí, aby sa aj oni zapojili do života obci. Klub by chcel pomôcť hlavne v tom, aby integroval problémy, ktoré sa naskytli pri vzdelávaní, kultúre, rozvoji a športovej činnosti a aby zabezpečil materiálne, organizačné a finančné zázemie, ktoré je dôležité pre uskutočnenie týchto záležitostí. Veľkú pozornosť venujeme programom, aby boli prezentované pre širokú verejnosť. Spolupracujeme s podobnými mládežníckymi organizáciami ako aj s partnerom z maďarského Börcsu.
Činnosť:
Aktivity Dolnosalibského mládežníckeho klubu sa sústredili počas troch rokov existencie na tri rôzne činnosti. Prvou aktivitou boli tie programy, ktoré boli venované pre občanov Dolných Salíb. S takými programami sme sa snažili pozdvihnúť kultúrny život v obci a poskytnúť obyvateľom a celému regiónu nové zaujímavé programy. Druhým našim cieľom bolo oslovenie miestnych mladých, aby sa venovali klubovej činnosti. V tejto aktivite sme kládli dôraz hlavne na spoločné klubové programy a aby sme využili voľný čas mládeže. To sa nám aj podarilo, keďže na konci roku 2003 bolo nás priemerne 30, ktorí veľmi radi prišli každý víkend do Klubu mládeže. Treťou našou veľkou iniciatívou boli spoločné programy s okolitými mládežníckymi klubmi, ale aj s klubmi zo zahraničia. Takým spôsobom sme vybudovali veľmi dobrú partnerskú spoluprácu s mládežníckymi klubmi z Kajalu, Matúškova, Žiharca, Galanty a s maďarskými organizáciami z Börcsu.

Plagát - 2023

Meniny

Predvčerom : Oto
Včera : Mikuláš
Dnes : Ambróz
Zajtra : Marína
Pozajtra : Izabela