Programy a projekty

Zele Ház

Prosím, buďte trpezliví, pracujeme na preklade.

Másfél évvel ezelőtt nagy fába vágtuk a fejszénket. Elkezdtük megvalósítani az egyik álmunkat,  egy közösségi ház kialakítását Alsószelben. A munka 2021-ben indult be, és egy ideig még biztos folyni fog. Az első nagyobb lépésen azonban már szerencsésen túl vagyunk. Ezúton szeretnénk megköszönni a Magyar Kormány Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának a támogatást, ami nélkül biztos nem valósulhatna meg ez az álom.

Köszönjük!

XVI. Dolnosalibská Jurta

Kultúrny festival a letná univerzita

24. - 26. júna 2022

 

Vstupné je zadarmo!!!

Gestor: József Berényi

Program festivalu nájdete >>TU<<.

 

 
 
 
 
 
Prosím, buďte trpezliví, pracujeme na preklade.

II. Alsószeli Kalandtábor

Földön, vízen, lóháton


Az Alsószeli Szabadidő Klub (ALSZIK) és az Alsószeli Zele Törzs sok szeretettel várja a kalandozásra vágyó, 7-15 éves gyerekeket július 27-től július 31-ig.
A tábor napközis, reggel 7:30-17:00-ig tart 5 napon át az alsószeli futballpálya mögötti területen. Hétfőn jurtaépítéssel kezdünk, minden nap elkalandozunk valamilyen érdekes helyre, íjászkodunk, lovagolunk, tutajra is szállunk egy nap. Ezen kívül lesz kézműveskedés, számháború, ügyességi versenyek és több más érdekes foglalkozás. A gyerekek naponta kapnak tízórait, meleg ebédet és uzsonnát.

A tábor ára: 50,00 €.

A részletek >>ITT<< olvashatóak, a tábori rend >>INNEN<< tölthető le. Kérjük a >>JELENTKEZÉSI LAPOT<< az alszik@alszik vagy a   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. e-mail címre elküldeni. Érdeklődni ezenkívül a 0918 111 220-as telefonszámon lehet.

Bazár II

Detská zostava v čarovnej prírode pre rozvíjanie telesnej schopnosti detí

 

Klub voľného času Dolné Saliby realizoval projekt s názvom ,,Detská zostava v čarovnej prírode  pre rozvíjanie telesnej schopnosti detí" v období od začiatku júla 2011 do konca októbra 2011. V rámci projektu boli realizované nasledovné aktivity:

1. Nakúpenie detskej zostavy

2. Organizovanie súťaží, resp. vyučovacích aktivít na zlepšenie telesnej gramotnosti detí obce a regiónu

 

Zámerom projektu bol vytvoriť ďalšie možnosti pre detí obce a regiónu na organizovanie pravidelných pohybových aktivít v prekrásnom prírodnom prostredí v areáli vedľa materskej škole. Areál vedľa materskej školy sa rozprestiera na 0,3 ha pozemku, ktorú obklopujú krásne stromy, kríky a verejná zeleň. V strede krásnej prírodnej lokality sa nachádza dopravné ihrisko. Areál okrem detí materskej školy využívajú aj deti od 2 do 10 rokov z obce a regiónu.

Hlavným cieľom projektu bolo rozvíjanie telesnej a pohybovej gramotnosti (obratnosť, odvahu, motoriku, rovnováhu), posilnenie svalstva a vzájomnej koordinácie a zabezpečenie ďalších možností športovej činnosti a voľno-časových aktivít pre detí obce a regiónu.

Projektovým cieľmi boli nakúpenie detskej zostavy pre rozvíjanie telesnej schopnosti detí, ale aj v rámci ďalších športových činností a voľno-časových aktivít detí obce a regiónu, pravidelné organizovanie poobedňajších pohybových aktivít pre detí obce a regiónu a rozvíjanie ich pohybovej a telesnej gramotnosti a organizovanie súťaží, resp. 

vyučovacích aktivít pre zlepšenie telesnej gramotnosti detí obce a regiónu.

Sponzori, resp. partneri projektu boli nasledovné inštitúcie:

  • Klub voľného času Dolné Saliby (Alsószeli Szabadidő Klub - ALSZIK)
  • Obec Dolné Saliby
  • Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Dolné SalibyDeti sa tešia novým prelieskam

 

X. Stolnotenisová súťaž

 

8. januára 2011. sme usporiadali Stolnotenisovú súťaž desiati krát.. Tohtoročné výsledky:

 

Žiaci:

 

 
  S.M. B.D. B.G.
Seres Miroslav   0:3 0:3
Bugár Dávid 3:0   2:1
Bugár Gergely 3:0 1:2  

 

1. Bugár Dávid

2. Bugár Gergely

3. Šereš Miroslav

 

 

Dospelí:

 

 

skupina A.
  M.Š. V.T. K.B. K.Gy.
Milan Šimek   2:0 2:1 0:2
Vankó T. ml 0:2   0:2 0:2
Kozmér Bálint 1:2 2:0   0:2
Kozmér György 2:0 2:0 2:0  

 

 

 

 

skupina B.
  Sz.L. V.T. Majo M.M.
Szomolai L.   2:1 2:0 2:0
Vankó T.st. 1:2   2:0 2:0
Majo Miro st. 0:2 0:2   0:2
Miedzga M. 0:2 0:2 2:0  

 

 

 

skupina C.
  K.A. K.T. Š.R. F.Cs.
Kajos András   0:2 2:1 2:0
Kozmér Tamás 2:0   2:0 2:0
Škúci Richard 1:2 0:2   2:0
Francisti Csaba 0:2 0:2 0:2  

 

 

 

skupina D.
  B.D. M.M. S.Cs. O.Z.
Bugár Dávid   2:0 1:2 2:0
Majo Miro ml 0:2   1:2 0:2
Seres Csaba 2:1 2:1   2:0
Osztényi Z. 0:2 2:0 0:2  

 

 

 

Druhé kolo:

 

 

skupina A.
  K.GY. B.D. Š.M. K.A.
Kozmér Gy.   2:0 2:0 2:0
Bugár D. 0:2   0:2 0:2
Šimek M. 0:2 2:0   0:2
Kajos A. 0:2 2:0 2:0  

 

 

 

skupina B.
  S.Cs. V.T. K.T. Sz.L.
Seres Cs.   0:2 0:2 0:2
Vanko T. 2:0   0:2 0:2
Kozmér T. 2:0 2:0   2:0
Szomolai L. 2:0 2:0 0:2  

 

 

 

Kozmér Gy. 2 Kozmér T. 2
Szomolai L. 0 Kajos A. 0

 

 

 

O 3. MIESTO:  
Szomolai L. 1
Kajos András 2

 

 

 

FINÁLE:  
Kozmér Tamás 2
Kozmér György 0

 

Výsledky:

         1. Kozmér Tamás

         2. Kozmér György

         3. Kajos András

 

Blahoželáme a očakávame vás aj nabudúce.

 Fotky nájdete v fotogalérii, fotograf bol pán Ladislav Szabados, ďakujeme.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Klub voľného času Dolné Saliby (Alsószeli Szabadidő Klub –
ALSZIK)
Sídlo: 925 02 Dolné Saliby č. 479
Štatutárny zástupca: Ladislav Francisti
IČO: 37835637
DIČ: 2021626706
Kontaktná osoba: Katalin Kelemen
Telefón: +421 905 320 496
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Názov projektu: Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities - CAMPHUSK
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 12.00 hod., dňa 
12.06.2019. 
Lehota a spôsob plnenia zákazky:
Do 22. júna 2019
 
Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Európsky fond regionálneho rozvoja
A program hivatalos oldala/Odkaz na webstránku: www.skhu.eu,  www.rdvegtc-spf.eu
Ez az anyag nem feltétlenül tükrözi Az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Obsah dokumentu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Plagát - 2022

Meniny

Predvčerom : Ema
Včera : Emil
Dnes : Tatiana
Zajtra : Erik(a)
Pozajtra : Blaľej