Robíme tu festival

tábor v rámci projektu CAMPHUSK

23 – 29. jún 2019

prihlasovací formulár - docx

tlačová správa - pdf

Projekt CAMPHUSK:

Kurz sa uskutoční v rámci projektu CAMPHUSK - Cezhraničný tábor pre mladých, v zanmení spolupráce a osobného rozvoja podporený programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Hlavným cielom projektu je zblížiť mladých z oboch strán hranice a podporovať ich spoluprácu. V rámci projektu CAMPHUSK plánujeme zorganizovať cezhraničné letné tábory na oboch stranách hranice pre SK aj HU vysokoškolákov, ktorí by počas týždenného trvania tábora pracovali na úlohách zadaných týmito dvoma samosprávami. V prípade mesta Pannonhalma bude úlohou navrhnutie rôznych verejných plôch vysnívaných mestom samotným (Mestská brána, Scénický most, Hrací park). Najlepšie plány budú v neskoršom období realizované, resp. ich realizácia pokročí v rámci ďalšieho ročníka Campusu. Umelecko-tvorivá dielňa v Dolných Salibách bude zameraná na prípravu už tradičného podujatia Dolnosalibská Jurta - Kultúrny festival a letná univerzita. Nové nápady mladých prispejú k rozvoju charakteru a imidžu festivalu, k dotvoreniu miesta konania, prípravou nových inštalácií. Organizátori Dolnosalibskej Jurty pritom obohatia zapojenú mládež svojimi dlhoročnými praktickými skúsenosťami.  Výstupy projektu budú zverejnené v príručke a dostupné pre každého záujemcu.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Klub voľného času Dolné Saliby (Alsószeli Szabadidő Klub –
ALSZIK)
Sídlo: 925 02 Dolné Saliby č. 479
Štatutárny zástupca: Ladislav Francisti
IČO: 37835637
DIČ: 2021626706
Kontaktná osoba: Katalin Kelemen
Telefón: +421 905 320 496
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Názov projektu: Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities - CAMPHUSK
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 12.00 hod., dňa 
12.06.2019. 
Lehota a spôsob plnenia zákazky:
Do 22. júna 2019
 

Výzva CP - ALSZIK - expert-prednášajúci

Výzva CP - ALSZIK - konštrukcia jurty

Výzva CP - ALSZIK - termofľaša

Výzva CP - ALSZIK - ubytovanie a strava

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Európsky fond regionálneho rozvoja
A program hivatalos oldala/Odkaz na webstránku: www.skhu.eu,  www.rdvegtc-spf.eu
Ez az anyag nem feltétlenül tükrözi Az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Obsah dokumentu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.
 
A projekt költségvetése: 18 400,80 €
Támogatás mértéke: 15 640,68 €
 
Rozpočet projektu: 18 400,80 €
Príspevok: 15 640,68 €
 

Plagát - 2022

Meniny

Predvčerom : Ema
Včera : Emil
Dnes : Tatiana
Zajtra : Erik(a)
Pozajtra : Blaľej