Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Klub voľného času Dolné Saliby (Alsószeli Szabadidő Klub –
ALSZIK)
Sídlo: 925 02 Dolné Saliby č. 479
Štatutárny zástupca: Ladislav Francisti
IČO: 37835637
DIČ: 2021626706
Kontaktná osoba: Katalin Kelemen
Telefón: +421 905 320 496
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Názov projektu: Cross-border Youth Campus for better cooperation and better capacities - CAMPHUSK
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 12.00 hod., dňa 
12.06.2019. 
Lehota a spôsob plnenia zákazky:
Do 22. júna 2019
 
Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Európsky fond regionálneho rozvoja
A program hivatalos oldala/Odkaz na webstránku: www.skhu.eu,  www.rdvegtc-spf.eu
Ez az anyag nem feltétlenül tükrözi Az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Obsah dokumentu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Plagát - 2022

Meniny

Predvčerom : Ema
Včera : Emil
Dnes : Tatiana
Zajtra : Erik(a)
Pozajtra : Blaľej